אימות חתימה - חתימות אותנטיות, חתימות מזויפות ואיך מבחינים ביניהן?

 
 
 

חתימתו של אדם בוגר הינה בעלת משמעות רבה. היא מעוגנת בחוק, מחייבת את החותם וזיופה נחשב מעשה פלילי.

חתימת ידו של שופט על גזר הדין יכולה לשלוח נאשם למאסר-עולם  ובכוחה של חתימת הנשיא  - להקנות לו חנינה.


החתימה שאנו מעצבים לעצמנו היא סוג של "לוגו", סמל המייצג אותנו או את התדמית שאנו מבקשים להציג בפני החברה.


איננו לומדים בבית הספר כיצד לחתום. חתימה יכולה להכיל את השם המלא בדומה לכתב היד, מותר להוסיף עיטורים כראות עיניינו, לצייר סמל כלשהו ללא אותיות או להסתפק בשרבוט קצר. ללא כל תקן מחייב, היצירתיות והדמיון אינם מוגבלים.


גרפולוג המאבחן את אופיו של הכותב, משווה בין  החתימה לכתב היד.

ככל שרב הדמיון ביניהם, כך רבה התאמה בין תדמיתו של הכותב לבין אישיותו.

מאידך, שוני מודגש בין מאפייני החתימה למאפייני כתב היד, מעיד על פער בין התדמית שהכותב מבקש לשוות לעצמו לבין דמותו האמיתית.

 
 


קיים הבדל בולט בין כתב ידו המסודר, השיטתי והעקבי של הכדורגלן דייויד בקהאם לבין חתימתו הגדולה, המעוגלת והמסולסלת.

החתימה משקפת את תדמית הסלבריטאי - הנהנתן ואילו כתב היד מעיד על משמעת פנימית איתנה, שליטה עצמית מפותחת, כוח-רצון ודבקות במטרה שהובילו את בקהאם אל ההצלחה.


גרפולוג העוסק בהשוואת כתבי יד ואיתור זיופים, נדרש לבחון בדקדקנות את החתימה שבמחלוקת ולהשוותה לחתימות האוטנטיות המתאימות. הבדיקה מתבצעת תחת הגדלה של מיקרוסקופ מקצועי.


כולנו מודעים להשתנותו של כתב ידנו בהתאם למצבנו הנפשי והבריאותי (עם זאת, עין מקצועית מזהה מאפיינים ייחודיים הנשמרים לאורך זמן, למרות השינויים).


גם החתימות שלנו( למרות דוגמת החתימה המחייבת שבבנק) אינן נשמרות קבועות. הן משתנות במודע ולא במודע, תלויות בתדמית שאנו מבקשים להציג בתקופת חיים מסוימת ובמידה לא מבוטלת גם בנסיבות הכתיבה.


גרפולוג משפטי הבוחן אם חתימה שבמחלוקת נכתבה על ידי כותב מסוים חייב להשוותה עם מגוון רחב של חתימותיו. חשוב לבדוק חתימות שנכתבו באקראי ובסמוך למועד כתיבתה של החתימה שבמחלוקת, בצד חתימות שנכתבו בפני הבודק או עורך הדין.כמה כללים בסיסיים לאבחון זיופים:


1. החתימה המזויפת כתובה בתנועה קפואה לעומת החתימה האוטנטית-האוטומאטית. המזייף מרוכז בעיקר בזיוף הצורה ואינו יכול להתאים עצמו למהירות הכתיבה של החתימה אותה הוא מנסה לחקות.


2. לחץ הכתיבה, כמו מהירות הכתיבה, הינו אישי וייחודי ולא ניתן לזיוף. החתימה המזויפת נכתבת בדרך כלל ביד מאומצת הבאה לידי ביטוי בקו אחיד ושטחי, ללא הגיוון הטבעי המאפיין חתימה אוטנטית.


3.  כיוון שהתנועה איננה מיומנת, גמישות הכתיבה נפגמת ובחתימה המזויפת מופיעות שבירות בחלקי אותיות או בחיבורים שבאופן טבעי כתובים ברצף.


בנוסף לכללים הבסיסיים הנ"ל הגרפולוג המומחה בוחן כל תג וסימן, גלוי או סמוי מן העין, על מנת להגיע לגבש מסקנות.

 
 


מצורפת חתימה מזויפת של אישה ששמה Mary Anne Reynolds

לעומת חתימות אוטנטיות שלה.

החתימה המזויפת איטית יותר, מאופיינת בקו עבה ושטוח. מתוקנת (השם אן) ומכילה מאפיינים גראפיים של המזייף שאינן מאפיינים את מרי-אן עצמה דוגומת הקו הארוך והזוויתי מעל האות t.בדיקה מקצועית חייבת, כמובן, להיעשות על ידי איש מקצוע מיומן, מנוסה ואחראי ובהגדלה מיקרוסקופית מתאימה.